Nüfus Durumu


  2000 yılında yapılan nüfus sayımında ilçemizin belde ve köylerinin nüfus sayısını gösteren sayım sonucu aşağıya çıkarılmıştır.

  Belediyelerin Nüfus Dağılımı

 Belediyeler  Kadın  Erkek  Toplam
 Merkez  3.406  3.457  6.863
 Çayırbağı mah.  3.543  3.326  6.869
 Çalköy Mah.  2.240  2.059  4.299
 Aykut Mah.  1.117  1.131  2.248
 Toplam  10.306  9.973  20.279

 

Diğer mahallelerin nüfusu  Kadın  Erkek  Toplam
 Alazlı mah.  591  499  1.090
 Çiğdemli mah.  189  158  347
 Gökçeler mah.  732  709  1.441
 Gürgendağ mah.  513  412  925
 Küçüktepe mah.  43  27  70
 Taşocağı mah.  411  329  740
 Toplam  2.479  2.134  4.613

   İçemizde belediye sınırları içinde toplam 20.279 kişi, köylerde ise toplam 4.613 kişi yaşamaktadır. İlçe mülki sınırları içindeki toplam nüfus ise 24.892’dir

   Aile planlaması uygulamaları nedeniyle  nüfus artış hızının düştüğü ve sahip olunan çocuk sayısının azaldığı gözlenmektedir.

   İlçe nüfusu etnik bakımdan homojen bir yapı sergilemektedir.

   İlçe nüfusunun toplam 6 köy ve 4 belediye sınırları içerisinde dağınık bir yerleşim yapısı içinde yaşadıkları gözlemlenmektedir. Her aile evini kendi tarla ya da bahçesinin bir kenarına yapmıştır. Mezarlıkların dahi bu dağılıma uygun olduğu, ilk bakışta anlaşılabilir. Bu dağınık yerleşim arazi yapısından kaynaklanmakta olup, hizmetlerin maliyetini artırmaktadır.

    Nüfus hareketleri  açısından yayla ve mezra (mezere) lar önem taşımaktadır. Halkın büyük bir bölümü Nisan ayından sonbahar başlarına kadar mezra ya da yaylalara göç etmektedir. (Çalışabilir nüfusun bir kısmının iş bulmak amacıyla büyük şehirlere gittiğini de ayrıca belirtmek gerekir.)


07.11.2017 14:03:28     6411

İletişim

  • Düzköy / TRABZON
  • (0462) 811 26 66
  • (0462) 811 22 40
  • belediye@duzkoy.bel.tr
Selim ÇELENK
Düzköy Belediye Başkanı